Variabellistan

PAKOP

Peroperativa avvikelser och komplikationer

PAKOP 4.1.2 se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

PAKUVA

Postoperativa avvikelser och komplikationer

PAKUVA 4.1.2 se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Förseningsorsaker

Förseningsorsaker 4.1.2 se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Störnings- och stykningsorsaker

Störnings- och strykningsorsaker 4.1.2 se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Vårdtyngd - PAWI

Postoperativ vårdtyngdsmätning

PAWI 1.1  se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Användarinstruktion PAWI Version 1.1 2023-09-14

Quality of Recovery -15 QoR-15swe

Validerat frågeformulär på svenska om postoperativ återhämtning.

QoR-15  se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Frågeformulär QOR-15swe

Variabler som ingår i olika rapporter

En översikt av rapporter i SPOR och vilka variabler som de matchar.