Väntetiden olika mellan ortopedens höftregister och SPOR

Fråga: Vid jämförelse med ortopedens höftregister uppvisar höftfrakturerna i SPOR kortare väntetider till op. I höftregistret registreras intid till sjukhus men i SPOR tidpunkt från operationsanmälan.

Svar: Helt korrekt så skiljer sig registeringstidpunkten  mellan höftregistret och SPOR eftersom SPORs data baseras på det som läggs in i operationsplaneringssystemet. Svenskt höftregister räknar sin tid från tidpunkten då patienten kommer till akutmottagningen eller sjukhuset till dess att operationen påbörjas.  SPOR räknar tidpunkten från när operationsanmälan görs till dess att operationstiden startar.