Operation versus ingrepp

Fråga: Om jag väljer SPORs definition av operation jfr Alla operationskoder så får man olika siffror – varför?

Svar: Då det inte finns någon nationell eller internationell klar definition av vad en ”operation” är så har SPOR antagit NYSAMs definition med vissa tillägg. Längst ned i rapporten står definitionen av vilka operationskoder som ingår i SPORs definition av operation.

I de flesta rapporterna kan man i stället välja att se ”Alla operationer” eller en egenbestämd operation eller grupp av operationer.

I framtiden kommer SPOR även att se närmare på alla de ingrepp som faller utanför SPORs definition av vad en operation är.