Vad menas med felaktiga registreringar, som inkonsistenta och korrupta registreringar?

Fråga: Vad är en inkonsistent (inconsistent) registrering?

Svar: Inkonsistenta registreringar:

"Operationssalen är inte inlagd i SPOR"

"Operationskliniken är inte inlagd i SPOR"

"Akutplanering vid elektiv operation"

 

Fråga: Vad är en korrupt registrering

Svar: Korrupta registreringar har information som inbördes är konstig eller felaktig.

Korrupta registreringar kommer inte med i rapporter förrän dom är rättade och återinskickade.

Det finns just nu (april 2019) 25 regler för att avgöra om en registrering är korrupt:

"Felaktigt BMI"

"Flera ostrukna planerade operationer"

"Felaktig anestesikod"

"Operationsstart före eller lika med anmälan"

"Akut väntetid längre än två veckor"

"Patienttidslut efter patient ut från postop"

"Orimliga datum"

"Operationsstart före/samtidigt som strykning"

"Mer än 7 dygn på postop"

"Anestesitidstart efter anestesitidslut"

"Operationsstart efter operationsslut"

"Patient ut från opsal före in"

"Patienttidslut före operationsslut"

"Operationsstart före patienttidstart"

"Patienttidslut före patienttidstart"

"Uppdukningsstart efter uppdukningsslut"

"Felaktigt patient-id"

"Ogiltig SPOR-strykningsorsak"

"Ogiltig ICD-10-kod"

"Ogiltig KVÅ-kod"

"Ogiltig komplikationskod"

"Operationsstart före födelsedatum"

"Preoperativ anestesi start efter patienttidstart"

"Operationskod kräver funktionsbedöming ASA 6"