Patientinformation

Informationsskyldighet för vårdgivaren

Vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvariga (PUA) för sin behandling av personuppgifter i ett kvalitetsregister och har därmed en informationsskyldighet enligt lagen. Informationsskyldigheten kan uppfyllas på flera sätt i form av, kallelser, sms, informationsfoldrar, hemsida samt affischer.

Dokument

Patientinformation från SPOR om registrering av personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR). Dokument behöver kompletteras med namn för respektive sjukhus/vårdenhet.

Patientinformation SPOR 180730

Textförslag kortversioner av patientinformation SPOR 180730

Affischer

Patientinfo Affisch 180731