Anslut till SPOR

Steg 2. Anslut till SPOR

Till en början fås tillgång till en testmiljö via UCR.

Åtkomst till produktionsmiljön fås först efter att data har provskickats under en period och vi ser att datat kommer in korrekt.

Frågor ta kontakt med UCR  drift@ucr.uu.se.