Quality of Recovery -15 QoR-15swe

Validerat frågeformulär på svenska om postoperativ återhämtning.

QoR-15  se Variabellista 4.1.2 2023-11-10

Frågeformulär QOR-15swe