SPOR 4.0 i testmiljö

Nu finns SPOR 4.0 testmiljön, så det går bra att börja testa att skicka in registreringar i version 4. 

Återkoppla om ni stöter på problem, så återkommer vi så snart som möjligt.