Fellista: operations start & slut är samma tid

Fråga: Opstart och opslut samma tid – hamnar på fellistan.

Svar: SPOR har kontrollerat rapporternas uppbyggnad och styrelsen beslutade i maj 2016 att ta bort regeln att opstart inte kan vara lika med opslut. Från juni 2016 går det alltså att skicka in samma tid vid opstart och slut.