Avvikelse och komplikationsregistrering - Ej relevanta & saknade orsaker

Fråga: Avvikelse och komplikationsregistreringen innehåller ett flertal orsaker som inte är relevant för den peroperativa eller den postoperativa processen; men saknar en del andra.

Svar: SFAI standard från slutet av 90-talet. SPOR tog den standard som är från 2008 (senaste publiceringen).

SPOR fick SFAIs välsignelse att revidera listan samt ta fram helt ny lista för den postoperativa delen– vilket presenterades på användarmötet vt 2015.

Nya peroperativa listan PAK-OP ver 3.0 presenterades på användarmötet våren 2016.

Parallellt med detta har en helt ny postoperativ registreringsstandard för avvikelse och komplikationsregistrering PAK-UVA ver 3.0 tagits fram och validerats. Även den presenterades på användarmötet våren 2016.

Bägge listorna släpps i början av maj 2016 och kan användas med variabellistorna 1.0 och 2.0. Variabellistan 3.0 kräver att de nya PAK-UVA och PAK-OP listorna används.