Med anledning av rådande situation Covid-19

Med anledning av Covid-19 och att flera sjukhus befinner sig i stabsläge har SPORs  styrelse beslutat att ställa in användarmötet den 20/3.

Årsmötet kommer att hållas planerad tid 20/3 kl 15-16 via Skype. Om du är intresserad av att delta kontakta registrets koordinator Sara Lyckner.

//SPORs styrelse