Tack alla som bidrog till ett givande SPOR användarmöte 19-03-22

Dagens program:

Välkomna - Claes Mangelus

Nya kunskapsstyrningen konsekvens för SPOR - Claes

Aktuellt från UCR

SPOR användarenkät- Sara Lyckner

Validering PAKUVA Östergötland - Linnea Böthun

SPOR 4.0 - Peter Spetz

Kvalitetsindex och övrig utdata - Peter och Camilla

GRUPPARBETE diskussion runt SPOR 4.0

Förseningar - Gunnar Enlund

Postop Vårdtyngd Charlotte och Åsa- Halmstad

Presentation av vinnare innovationstävling, Bengt C

Årsmöte